Spurトップページへ
 Spur 世界の電源事情 


電源プラグの形状は世界で15種類あり、国によっては地域によって記載のプラグ形状と異なる場合もあります。


北米地域
国名・地域名 電源電圧 周波数 電源プラグ
USA 120V 60Hz A-2
カナダ 120/240V 60Hz A-2/BF
ハワイ 110/120V 60Hz A-2

中南米地域
国名・地域名 電源電圧 周波数 電源プラグ
アルゼンチン 220V 50Hz BF/C-2/O
ウルグアイ 220V 50Hz C-2/BF
エクアドル 110/120/127V 60Hz A-2
エル・サルバドル 110V 60Hz A-2
キューバ 110V 60Hz A-2/C-2/BF
ギアナ 110/220V 60Hz A-2/B-3/BF
グアテマラ 120V 60Hz A-2/B-3/BF
コスタ・リカ 120V 60Hz A-2/BF/
コロンビア 110V 60Hz A-2
ジャマイカ 110V 60Hz A-2
スリナム 127V 50Hz C-2
セントビンセント 230V 50Hz BF
チリ 220V 50Hz B-3/C-2
トリニダド・ドバゴ 115/230V 60Hz A-2/BF/O
ドミニカ共和国 110/220V 60Hz A-2/BF
ニカラグア 120/240V 60Hz A-2
ハイチ 110/220V 60Hz A-2
バージン諸島 120V 60Hz A-2
バミューダ 120V 60Hz A-2
バハマ 120V 60Hz A-2
バルバドス 115V 60Hz A-2/BF/B-3
パナマ 110/120V 60Hz A-2/BF
パラグアイ 220V 50Hz C-2
フランス領ギアナ 220V 50Hz C-2
ブラジル 127/220V 60Hz BF/B-3/C-2
プエルトリコ 120V 60Hz A-2
ベネズエラ 120V 60Hz A-2
ペルー 220V 60Hz A-2/C-2
ホンジュラス 110V 60Hz A-2
ボリビア 110/220V 60Hz A-2/C-2
メキシコ 120/125/127V 60Hz A-2

中近東
国名・地域名 電源電圧 周波数 電源プラグ
UAE(アラブ首長国連邦) 220/230/240V 50Hz BF/B-3/C-2
イエメン 230V 50Hz B-3/C-2
イスラエル 230V 50Hz BF/C-2/O
イラク 220V 50Hz BF/B-3/C-2
イラン 220V 50Hz BF/C-2
オマン 220V 50Hz BF/B-3/C-2
カタール 240V 50Hz BF/B-3/C-2
キプロス 240V 50Hz BF/C-2
クウェート 240V 50Hz BF/B-3/C-2
サウジアラビア 127/220V 50/60Hz A-2/BF/B-3/C-2
シリア 115/220V 50Hz B-3/C-2
トルコ 220V 50Hz C-2
バーレーン 110/230V 50Hz A-2/BF/C-2
ヨルダン 220V 50Hz B-3/BF
レバノン 110/220V 50Hz C-2

アフリカ地域
国名・地域名 電源電圧 周波数 電源プラグ
エジプト 220V 50Hz BF/B-3/C-2
アルジェリア 127/220V 50Hz A-2/BF/C-2
アンゴラ 220V 50Hz B-3/C-2
ウガンダ 240V 50Hz BF/B-3/C-2
エチオピア 220V 50Hz C-2
オートボルタ 220V 50Hz C-2
カナリア諸島 127/220V 50Hz C-2
カメルーン 220V 50Hz B-3/C-2
ガーナ 250V 50Hz C-2
ガボン 220V 50Hz BF/C-2
ガンビア 220V 50Hz BF/C-2
ギニア 220V 50Hz C-2
ケニア 240V 50Hz BF/B-3/C-2
コートジボアール 220/V 50Hz B-3/C-2
コンゴ人民共和国 220V 50Hz C-2
ザイール 220V 50Hz C-2
ザンビア 230V 50Hz BF/B-3
シェラ・レオネ 230V 50Hz BF/B-3/C-2
スーダン 240V 50Hz B-3/C-2
スワジーランド 230V 50Hz B-3
赤道ギニア 220V 50Hz B-3/C-2
セネガル 127V 50Hz BF/B-3/C-2
ソマリア 110/220V 50Hz BF/B-3/C-2
タンザニア 230V 50Hz BF/B-3
タオメー 220V 50Hz B-3/C-2
チャド 220V 50Hz C-2
中央アフリカ共和国 220V 50Hz BF/B-3/C-2
トーゴ 220V 50Hz C-2
ナイジェリア 230V 50Hz BF/B-3
ンジェール 220V 50Hz B-3/C-2
ブルンディ 220V 50Hz B-3/C-2
ボツワナ 220V 50Hz B-3/C-2
マダガスカル 127/220V 50Hz C-2
マラウィ 230V 50Hz BF
マリ 220V 50Hz C-2
南アフリカ共和国 220/230/250V 50Hz BF/B-3/C-2
モーリシャス 230V 50Hz BF/B-3/C-2
モーリタニア 220V 50Hz C-2
モザンビーク 220V 50Hz C-2
モロッコ 115/127/220V 50Hz C-2
リビア 127/230V 50Hz B-3/C-2
リベリア、アラブ 120V 60Hz A-2/B-3
ルアンダ 220V 50Hz C-2
レソト 230V 50Hz B-3

ヨーロッパ地域
国名・地域名 電源電圧 周波数 電源プラグ
アイスランド 220V 50Hz C-2
アイルランド 220V 50Hz C-2
イギリス 240V 50Hz B-3/BF/O
イタリア 220V 50Hz C-2
オーストリア 220/230V 50Hz B-3/C-2
オランダ 220/230V 50Hz C-2
ギリシア 220V 50Hz B-3/C-2
グリーンランド 220V 50Hz C-2
ジブラルタル 240V 50Hz BF
スイス 220/230V 50Hz BF/B-3/C-2
スウェーデン 220/230V 50Hz C-2
スペイン 127/220/230V 60Hz A-2/C-2
スロバキア 220V 50Hz C-2
チェコ 220V 50Hz C-2
デンマーク 220/230V 50Hz C-2
ドイツ 220/230V 50Hz C-2
ノルウェー 230V 50Hz C-2
ハンガリー 220V 50Hz C-2
フィンランド 220V 50Hz C-2
フランス 127/220/230V 50Hz C-2/O
ブルガリア 220V 50Hz C-2
ベルギー 127/220/230V 50Hz C-2
ポーランド 220V 50Hz B-3/C-2
ポルトガル 220V 50Hz B-3/C-2
マルタ 240V 50Hz B-3/BF
マジョルカ 127/220V 50Hz C-2
モナコ 127/220V 50Hz C-2
ユーゴスラビア 220V 50Hz C-2
ルーマニア 220V 50Hz C-2
ルクセンブルグ 120/220V 50Hz C-2
ロシア 127/220V 60Hz A-2/C-2

アジア
国名・地域名 電源電圧 周波数 電源プラグ
アフガニスタン 220V 50/60Hz B-3/C-2
インド 220/230/240V 50Hz C-2/BF/B-3
インドネシア 127/220/230V 50Hz A-2/BF/B-3/C-2
カンボジア 120/220V 50Hz C-2
シンガポール 110/230V 50Hz BF/B-3
スリランカ 230V 50Hz B-3
タイ 220/240V 50Hz A-2/BF/C-2
台湾 110/220V 60Hz A-2/O
韓国 110/220V 60Hz A-2/BF/C-2/O
日本 100V 50/60Hz A-2
中国 110/220V 50Hz A-2/BF/B-3/C-2/O
ネパール 220V 50Hz C-2/B-3
バングラディッシュ 230V 50Hz C-2/B-3
パキスタン 220/230V 50Hz C-2/B-3
ミャンマー 230V 50Hz C-2/B-3
フィリピン 110/220/230/240V 60Hz A-2/BF/B-3/C-2/O
ブータン 220V 50Hz C-2
ブルネイ 240V 50Hz C-2/BF
ベトナム 120/220/230V 60Hz A-2/C-2
ホンコン 200/220V 50Hz C-2/BF/B-3
マカオ 115/127/220V 50Hz A-2/C-2/B-3
マレーシア 240V 50Hz BF/B-3
モンゴル 220V 50Hz C-2/BF/B-3
ラオス 220V 60Hz A-2/C-2

オセアニア地域
国名・地域名 電源電圧 周波数 電源プラグ
オーストラリア 240/250V 50Hz O
グァム 120V 60Hz A-2
サイパン 110V 60Hz A-2
ソロモン諸島 240V 60Hz A-2
タヒチ 127V 60Hz A-2
トンガ 240V 50Hz O
ニューカレドニア 220V 50Hz C-2/B-3
ニュージーランド 230/240V 50Hz O
パプアニューギニア 240V 50Hz O
フィジー 240V 50Hz O
西サモア 230V 50Hz O